Calendar

FASHION WEEKS & TRADE FAIRS

PREMIERE CLASSE 03/05/2021 to 03/07/2021 Paris,Tuileries

TRANOI Event 03/05/2021 to 03/08/2021 Paris, Palais de la Bourse

WHITE Milano 02/25/2021 to 02/28/2021 Milano

WHO’S NEXT 03/05/2021 to 03/07/2021 Paris, Port de Versailles

OUR SELLING CAMPAIGNS

ARIANNA DI MAIO FW21 01/18/2021 to 03/18/2021 Milano

BYLUMA FW21 01/15/2021 to 03/18/2021 Milano

INGRID INCISA DI CAMERANA FW21 01/13/2021 to 03/18/2021 Milano

K KRIZIA FW21 01/20/2021 to 03/10/2021 Milano

MAISON COMMON FW21 01/15/2021 to 03/18/2021 Milano

MAISON COMMON SS21 Capsule 01/13/2021 to 02/12/2021 Milano

MAISON ULLENS FW21 01/15/2021 to 03/18/2021 Milano – Paris

MARCHESA ACTIVE MAIN21 02/24/2021 to 03/18/2021 Milano

MARCHESA COUTURE MAIN21 02/24/2021 to 03/18/2021 Milano

MARCHESA MINI MAIN21 02/24/2021 to 03/18/2021 Milano

MARCHESA NOTTE MAIN21 02/24/2021 to 03/18/2021 Milano

MINAVARA FW21 01/15/2021 to 03/18/2021 Milano

YOLANCRIS FW21 01/15/2021 to 03/18/2021 Milano

EREDA FW21 02/18/2021 to 03/15/2021 Milano

KRIZIA FW21 02/15/2021 to 03/15/2021 Milano

MARGARETH&MOI FW21 02/10/2021 to 03/15/2021 Milano

MORFOSIS FW21 02/10/2021 to 03/15/2021 Milano

NUN1970 FW21 02/10/2021 to 03/15/2021 Milano

POIROSE FW21 02/10/2021 to 03/15/2021 Milano 

THOT GIOIELLI FW21 02/22/2021 to 03/15/2021 Milano

YVES SALOMON FW21 02/23/2021 to 03/28/2021 Milano